گزارش تصویری رونمایی کتاب هنر ایران در پیشگاه

رونمایی کتاب هنر ایران

جشن رونمایی کتاب «هنر ایران» روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه 99 در کنار دوستان، اهالی مطبوعات و مخاطبان خوب پیشگاه برگزار شد.

عکس ها از: مریم خداوردی

نوشتهٔ پیشین
دستاوردهای مبتکرانه از تاریخ و فرهنگ عصر قاجار
نوشتهٔ بعدی
سیاح صیاد، روایتی از کتاب هنر ایران، اثر رابرت مرداک اسمیت، ترجمه کیانوش معتقدی

در همین زمینه بخوانید

فهرست