درباره ما

انتشارات خط و طرح فعالیت خود را از سال 1396 به مدیریت توکا ملکی و غزاله یعقوبی با گرایش به معرفی چهره‌های فرهنگ و هنر ایران آغاز کرده است. این انتشارات در جست‌وجوی گوشه‌های تاریخِ فرهنگ و هنر، به گذشته سرک می‌کشد و سعی در معرفی چهره‌ها و رویدادهای جریان‌ساز عرصه‌ی فرهنگ، هنر و ادبیات دارد.

تمرکز این انتشارات بیشتر بر فرهنگ و هنر ایران بوده، اما از معرفی و بررسی فرهنگ و هنر جهان نیز غافل نخواهد ماند.